Oedeem is een abnormale vochtophoping in een deel van het lichaam. Dit kan zich uiten in een gevoel van spanning van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.
 
Veneus oedeem, ook wel chronische veneuze insufficiëntie (CVI) genoemd, wordt veroorzaakt door het onvoldoende functioneren of een defect aan het veneuze systeem (aderen). Dit kan komen door het verouderen of beschadiging van de vaten (bijvoorbeeld door een operatie). Bij spataderen, vochtophoping rondom de enkels of rusteloze benen kan er sprake zijn van een functieverstoring van het veneuze systeem.
 
Bij veneus oedeem kunnen ook een aantal huidproblemen voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan een atrofische huid, hypostatisch eczeem of atrofie blanche. In sommige gevallen kan dit gepaard gaan met wonden, zoals een open been (ulcus cruris).
 
Behandelingen
De behandelingen door een huid-/ en oedeemtherapeut kunnen bestaan uit:
 
Compressietherapie
Om de afname van de omvang te realiseren is het meestal van belang dat er gezwachteld wordt. Deze zwachtels kunnen vervelend zijn, maar zijn een belangrijk onderdeel van de therapie. Zodra de omvang naar wens is, kunnen er therapeutisch elastische kousen worden aangemeten om het effect van de therapie te behouden.
 
Oefen- en ademhalingstherapie
Met behulp van de werking van de spieren kan de afvoer van het vocht bevorderd worden. Door oefeningen uit te voeren tijdens en na de therapie kan de functie van de ledematen verbeteren of goed blijven. Met behulp van de ademhalingsoefeningen wordt de aanzuigwerking van het lymfestelsel ondersteund.
 
Voorlichting
Naast de therapieën en oefeningen zijn er meerdere aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. U zult voorlichting krijgen over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Dit is van belang voor de zelfredzaamheid in het dagelijks leven.
 
Vergoeding
Oedeembehandelingen worden bij chronische indicatie vergoed uit de basis verzekering vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen komen vaak uit de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft afgesloten met name de aanvullende verzekering. Voor de zekerheid verwijzen wij u naar uw verzekeringspolis.