Onze praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Door de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten wordt een aantal kwaliteitseisen aan de beroepsgroep opgelegd. Hierbij hoort onder andere het volgen van nascholing en ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister. Voor meer informatie over de beroepsvereniging kunt u www.huidtherapie.nl raadplegen.
 
Kwaliteitsregister Paramedici
Bij registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici wordt gecontroleerd of de beroepsbeoefenaar voldoet aan de opleidingseisen die beschreven staan in de Wet BIG. Onze huidtherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.
 
Wet BIG
Huidtherapie is geregistreerd in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG; artikel 34). Deze wet geeft regels voor de zorgverlening en beoogt kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en patiëntenbescherming.
 
Klachtenregeling
Binnen de praktijk kunt u ervan uitgaan dat u met de grootst mogelijke zorg en aandacht behandeld wordt. Mocht u desondanks klachten hebben, maakt u dit dan gerust kenbaar. U kunt dit in eerste instantie het beste doen door een aparte afspraak te maken in de praktijk, zodat in alle rust de klacht besproken kan worden. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan de patiënt zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici. Meer informatie over het Klachtenloket Paramedici leest u hier.
 
Qualizorg
Patiënten van De Huidtherapeuten kunnen onze praktijk beoordelen via Qualizorg. Wij vinden het uiterst belangrijk om te weten hoe u de behandelingen heeft ervaren en of u tevreden bent over het doel dat wij samen met u hebben mogen bereiken. Ook kritiek is uiteraard van harte welkom, want door uw feedback kunnen wij onze service verbeteren.
Onderzoek naar de kwaliteit van onze zorg, uitgevoerd door onderzoeksbureau Qualiview / Qualizorg BV, heeft voor 2015 geresulteerd in een patiëntbeoordeling van 9,4 en in 2016 in een patiëntbeoordeling van 9,7!
 
qualizorg 94
                               qualizorg 97 2016