De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging en is vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. De NVH behartigt de belangen van aangesloten huidtherapeuten in Nederland, ontwikkelt kwaliteitsbeleid en organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden. Al onze huidtherapeuten zijn aangesloten bij de NVH.