De Huidtherapeuten: Startend Oncologisch netwerk Oosterbeek

In samenwerking met het Oncologienetwerk Midden Gelderland zijn wij (Rina Rijkenberg & Bram Reijnders), van praktijk De Huidtherapeuten en praktijk Juiste balans (Eugenie Wijburg), complementaire zorg massage bij kanker, gestart met het opzetten van een oncologisch netwerk Oosterbeek.

We hebben inmiddels een aardige club enthousiaste zorgverleners bij elkaar verzameld, die ervaring hebben met het behandelen van de oncologische patiënt.

Een oncologie netwerk is een netwerk van zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis ondersteunen. Denk hierbij aan huisartsen, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, thuiszorgorganisaties en andere gespecialiseerde zorgverleners, zoals massage bij kanker. Zij bieden vanuit verschillende invalshoeken ondersteunende begeleiding tijdens en na de behandeling van kanker.

De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen zo snel en goed op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over de ondersteunende en aanvullende zorg. Doel hiervan is dat de zorg die u thuis krijgt in samenhang is met de zorg in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum.

Hopelijk kunnen we jullie in de volgende nieuwsbrief meer informatie bieden omtrent de voortgang van dit netwerk!

Voor vragen kun je terecht bij Rina Rijkenberg, De Huidtherapeuten. rina@dehuidtherapeuten.nl.